Přeskočit na obsah

Více informací


Technologie 3D tisku, známá také jako aditivní výroba, revolucionalizuje způsob, jakým vytváříme fyzické objekty. Základní princip spočívá v postupném vrstvení materiálů, čímž vytváříme třírozměrné struktury. Proces začíná vytvořením digitálního modelu objektu pomocí 3D CAD software. Poté je tento model rozdělen na tenké vrstvy a 3D tiskárna postupně nanáší materiál po vrstvách.

V Bee3D používáme techniku 3D tisku Fused Deposition Modeling (FDM). 3D tisk umožňuje vytvářet složité geometrické tvary, které by byly obtížné nebo nemožné vyrobit tradičními metodami. Tato technologie nalézá uplatnění v různých odvětvích, včetně průmyslové výroby, medicíny, architektury a módy. Díky 3D tisku se zkracuje časový rozvrh výrobního procesu, snižují se náklady na výrobu a otevírají se nové možnosti v oblasti designu a inovací.

  • Maximální velikost vytisknutého objektu je 20x20x22 cm
  • Přesnost tisku na 0,1 mm
  • Velikost trysky 0,4 mm
  • Rychlost tisku 180 mm/s
  • Zpracovávaný materiál PLA

  • 100% z obnovitelných zdrojů
  • 100% recyklovatelný
  • kompostovatelný